Apat na house and lot, iba pang exciting prizes, ipamimigay ng ABS-CBN TVplus

“Masaganang Pa-Thank You” sa mahigit Apat na Milyong TVplus Users

APAT NA HOUSE AND LOT, AT IBA PANG EXCITING PRIZES, IPAMIMIGAY NG ABS-CBN TVPLUS  

Lubos na nagpapasalamat ang ABS-CBN TVplus sa mga kapamilya na ginawa itong bahagi ng kanilang buhay at bahay simula pa noong 2015.

At dahil naging bahagi na ng mga tahanan ang ABS-CBN TVplus, nais nitong gawing mas masagana ang 2018 ng mahigit apat na milyong ABS-CBN TVplus users.

Bilang pasasalamat sa walang sawang suporta ng mga pamilyang Pilipino ss ABS-CBN TVplus, handog nito ngayong 2018 ang isang “Masaganang Pa-Thank You” promo kung saan apat na maswerteng ABS-CBN TVplus users ang mananalo ng kani-kaniyang house & lot mula sa Lumina Homes.

Bukod sa apat na house and lots, mamimigay rin ang ABS-CBN TVplus ng 1,200 MyPhone myA8 DTV smartphones, 50 na Octagon gift certificates na tig- P4,000  at 120 na gift certificates mula sa Boardwalk na tig-P4,000.

Ang electronic raffle na ito ay bukas sa lahat ng mga TVplus users, luma man or bago, mula January 25, 2018 hanggang May 27, 2018. Napakadali sumali.  I-text lang ang JOIN(space)<TVplus BOX ID>/<name>/<address> sa 2366.  Ito ay open to all networks.

Magkakaroon ng apat na monthly draws kung saan maaaring mapanalunan ng mga TVplus users ang mga exciting na pa-premyo. Abangan ang mga monthly draws sa February 26, 2018; March 26, 2018; April 30, 2018; at May 28, 2018.

Ia-announce ang mga winners sa Facebook page ng ABS-CBN TVplus, sa ABS-CBN TVplus website, at sa TV commercial.

Isang beses lamang maaaring ma-register and isang TVplus Box ID at bawat isang successful registration ay katumbas ng isang raffle entry. Isang beses lang maaaring manalo ang isang registered na TVplus box ID.

Hindi pa huli para sa mga wala pang TVplus. Bumili na ng ABS-CBN TVplus at makisama sa mahigit apat na milyong pamilyang nagbago ang buhay dahil dito. Maging isa sa mga pamilyang mas napatatag ang pagsasama dahil sa sabay-sabay na panonood ng TV, sabay-sabay na pagtatawanan at pagba-bonding.

Ang ABS-CBN TVplus o ‘mahiwagang black box,’ ay isang digital box na nakakasagap at ibinobrodkast ang lahat ng available na digital signals sa TV. Dahil dito, mas maraming pamilyang Pilipino ang nakakapanood ang kanilang paboritong TV shows ng mas malinaw at klaro.

Magpunta sa www.abs-cbntvplus.com o kaya sa official Facebook page ng TVplus para sa karagdagang impormasyon.

 

‘Masaganang Pa-Thank You’ promo launched as over 4 million ABS-CBN TVplus sold

ABS-CBN TVPLUS TO GIVE AWAY FOUR HOUSES AND LOTS and other exciting prizes

ABS-CBN TVplus is grateful to all the families that have made it a part of their lives and welcomed it into their homes since 2015. And now, it would like to thank its more than 4 million TVplus users through its Masaganang Pa-Thank You promo.

Four Filipino households will each win a house and lot from Lumina Homes.   Also up for grabs are 1,200 MyPhone myA8 DTV smartphones, 50 Octagon gift certificates worth P4,000 each, and 120 Boardwalk gift certificates worth P4,000 each.

This raffle is open to all TVpluser users, new or old, from January 25, 2018 to May 27, 2018. To participate, text JOIN(space)<TVplus BOX ID>/<name>/<address> to 2366.

There will be four monthly draws wherein users can win these exciting prizes. Watch out for these draws on February 26, 2018, Mar 26, 2018, April 30, 2018, and May 28, 2018.

Winners will be announced through the Facebook page of ABS-CBN TVplus, on the ABS-CBN TVplus website, and through a TV commercial. Winners will also receive an official letter through mail.

An ABS-CBN TVplus BOX ID may only be registered once, with every successful registration considered as one raffle entry. A registered TVplus BOX ID may only win once.

Non-TVplus users may still join the raffle by purchasing an ABS-CBN TVplus and becoming one of the millions of Filipino families made stronger by bonding over watching TV together.

ABS-CBN TVplus or more popularly known as the ‘mahiwagang black box,’ is a digital box that detects, receives, and broadcasts available digital signals on TV. It allows Filipino families watch richer and clearer picture and sound at home to enhance their family bonding and TV viewing experience.

Visit www.abs-cbntvplus.com or its office Facebook page for more information

Comments are closed.