BMPM intensifies its citizen journalism and media literacy campaign

The media literacy campaign was formally launched last October 2017 through a news literacy workshop held in ABS-CBN that was attended by more than a hundred teachers.

To fight fake news…

ABS-CBN’s “Bayan Mo, iPatrol Mo” (BMPM) will continue going around the Philippines in 2018 for its intensified campaign to promote responsible use of technology and social media, and to educate people on how to analyze information received on the radio, TV, newspaper, and the internet.

Last 2017, BMPM was able to go to not less than 29 locations in the country, including the hard to reach provinces of Batanes and Tawi-Tawi, to conduct workshops in citizen journalism and media literacy.

According to BMPM head Rowena “Weng” Paraan, it’s important that the public is properly equipped with the appropriate knowledge about the true goal and proper use of the media.  Hence, from teaching citizen journalism for the past 10 years, BMPM has also started its media literacy campaign to fight the spread of fake news.

The media literacy campaign was formally launched last October 2017 through a news literacy workshop held in ABS-CBN that was attended by more than a hundred teachers from Quezon City, who teach journalism and media information literacy classes, a required high school subject.

“We partnered with different agencies and organizations like the Department of Education to teach our countrymen the process of delivering news, and the proper consumption and sharing of information through the use of social media,” Weng shared.

She further explained that BMPM’s advocacy has increased with 1.9 million members or Bayan Patrollers in the country, including 1 million on Facebook.

“In BMPM, we believe that ordinary people have the capacity and the right to make a difference, not just in reporting news on anomalies and community issues, but also in creating concrete change,” she said.

Aside from teaching students to take better pictures and videos using their cellphones in reporting news in their community, and how to detect fake news, BMPM also gave a platform to the youth’s advocacies in each location.

In Batanes, the lack of school books was discussed. In Boracay, they also tackled the fight of the indigenous tribe of the Ati to reclaim their ancestral domain. In Samar, LGBT students were given support when their transgender comfort rooms were hailed.

Among the places visited by BMPM last 2017 was Abra, Antipolo, Apayao, Baguio, Batangas, Calasiao, Camarines Sur, Cavite, Ifugao, Isabela, Malolos, Mindoro, Naga, Novaliches, Nueva Ecija, Pampanga, Quirino, Sorsogon, Tarlac, and Tuguegarao in Luzon. In Visayas they were able to go to Antique, Bohol, Cebu, Iloilo, and Tacloban, as well as Davao and Zamboanga in Mindanao.

 


Last-2017-BMPM-was-able-to-go-to-not-less-than-29-locations-in-the-country-including-the-hard-to-reach-province-of-Tawi-Tawi.

Para labanan ang ‘fake news’…

BMPM, TODO ANG PAGSULONG SA ‘CITIZEN JOURNALISM’ AT  ‘MEDIA LITERACY’

Magpapatuloy ngayong 2018 ang pag-iikot ng “Bayan Mo, iPatrol Mo” (BMPM) ng ABS-CBN sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas para isulong ang responsableng paggamit ng teknolohiya at social media, at ang pagiging mabusisi sa mga impormasyong nakukuha sa radyo, TV, dyaryo, at internet.

Noong 2017, nakarating ang BMPM sa di bababa sa 29 lugar sa bansa, kabilang ang mga mahirap puntahan na probinsya tulad ng Ifugao, Batanes at Tawi-Tawi, upang magsagawa ng workshop tungkol sa “citizen journalism” at “media literacy.”

Ayon kay BMPM head Rowena “Weng” Paraan, importanteng maarmasan ng kaalaman ang  mamamayan tungkol sa mga layunin ng media at paano ang tamang paggamit nito. Kaya naman sa ika-10 taon ng programa, mula sa pagtuturo ng “citizen journalism,” isinusulong na rin ng BMPM ang “media literacy” para na rin labanan ang pagkalat ng “fake news.”

Pormal na inilunsad ang media literacy campaign noong Oktubre sa pamamagitan ng isang “news literacy workshop” sa Dolphy Theater. Dumalo ang mahigit 100 guro ng Quezon City na siyang humahawak ng mga klaseng journalism at “Media and Information Literacy,” isang required subject sa senior high school.

“Tayo ay nakipagtulungan sa iba’t ibang ahensya at organisasyon tulad ng Department of Education upang turuan ang sambayanan sa proseso ng paghahatid ng balita at tamang pagkonsumo at pagbabahagi nito gamit ang social media,” ani Weng.

Kwento rin niya, malaki na ang inilawak ng adbokasiya ng BMPM, na tinatayang umabot na sa 2 milyong miyembro o Bayan Patrollers sa bansa, kabilang ang 1 milyon sa Facebook.

“Sa BMPM, naniniwala tayo na ang mga ordinaryong mamamayan ay may kakayahan at karapatan na gumawa ng tunay na pagbabago, hindi lamang sa pagbabalita ng mga anomalya o suliranin sa kanilang bayan, kundi sa pagsasagawa rin ng mga konkretong hakbang para maganap ang pagbabago,” paliwanag niya.

Kaya naman bukod sa pagturo sa mga mag-aaral na kumuha ng maayos na larawan at video gamit ang kanilang cellphone sa kanilang pagbabalita ng mga pangyayari sa kanilang bayan, at paggabay sa kanila sa paggamit ng social media at pag-iwas sa “fake news,” binigyang halaga rin ng BMPM ang kanya-kanyang laban ng mga kabataan doon.

Sa Batanes, dininig ang problema ng mga kabataan sa kakulangan ng libro. Sa Boracay, tinalakay ang pakikibaka ng katutubong tribung Ati laban sa diskriminasyon at para protektahan ang karapatan sa kanilang kinagisnang lugar. Sa Samar, nabigyang halaga ang mga estuydanteng miyembro ng LGBT sa pagbida sa kanilang ginawang palikuran para sa mga “transgender” na babae at lalaki.

Ilan pa sa mga dinayo ng BMPM noong 2017 ang Abra, Antipolo, Apayao, Baguio, Batangas, Calasiao, Camarines Sur, Cavite, Isabela, Malolos, Mindoro, Naga, Novaliches, Nueva Ecija, Pampanga, Quirino, Sorsogon, Tarlac, at Tuguegarao sa Luzon. Sa Visayas naman, narating din nila ang Antique, Bohol, Cebu, Iloilo, at Tacloban, at Davao at Zamboanga sa Mindanao.

Comments are closed.