DONATIONS CONTINUE TO POUR IN FOR ‘YOLANDA’ VICTIMS THROUGH SAGIP KAPAMILYA

District 2, Pasay City Councilor Allan T. Panaligan (middle) shakes hands with Sagip Kapamilya Program Director Higino T. Dungo , Jr. (left) with Jerry O. Bennett, head of ABS-CBN's Integrated Public Service (right) during the turn-over of the donation for "Yolanda" rehabilitation.

District 2, Pasay City Councilor Allan T. Panaligan (middle) shakes hands with Sagip Kapamilya Program Director Higino T. Dungo , Jr. (left) with Jerry O. Bennett, head of ABS-CBN’s Integrated Public Service (right) during the turn-over of the donation for “Yolanda” rehabilitation.

ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation’s (ALKFI) Sagip Kapamilya has found another donor in their drive to help the Yolanda victims when the Philippine Nurses Association of South Florida, Inc. (PNASF) reached out through Councilor Allan T. Panaligan of District 2, Pasay City. “I was asked by my sister-in-law, Liezl Dagum, who is the President of PNASF, to hand carry the checks to be donated to Sagip Kapamilya,” shares Panaligan as he handed the check amounting to $6,000 to ABS-CBN Integrated Public Service head Jerry Bennett and Project Service Group head and current Sagip Kapamilya program director Higino Dungo. PNASF, together with other groups, conducted a fund-raising activity for the Yolanda victims. The fund-raising activity was done by selling t-shirts which were used by the participants in a walkathon event that they organized. The other organizations that made the fund raising activity possible were the Philippine Charities Foundation, University of Santo Tomas Nursing Association of Florida, the International Nurses Association of America, the Filipino American Association of Florida, and the Philippine Basketball Association of South Florida Inc.

-30-

MGA DONASYON PARA SA MGA BIKTIMA NG ‘YOLANDA,’ PATULOY PA RIN SA PAGDATING SA SAGIP KAPAMILYA. Hindi pa rin tumitigil ang pagbuhos ng donasyon sa Sagip Kapamilya program ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation (ALKFI). Ang pinakahuling nag-ambag sa programa ay nagmula pa sa Orlando, Florida, ang Philippine Nurses Association of South Florida (PNASF). Ang kanilang donasyon ay ipinadala sa tulong ni Councilor Allan T. Panaligan ng District 2. “Pinakiusapan ako ng aking sister-in-law na si Liezl Dagum, na tumatayong President ng PNASF, na dalin ang cheke sa Sagip Kapamilya,” sabi ni Panaligan nang iabot niya ang chekeng nagkakahalaga ng higit-kumulang $6,000. Ang tumanggap nito ay sina ABS-CBN Integrated Public Service head Jerry Bennett at Sagip Kapamilya program director Higino Dungo. Ang PNASF, kasama ang iba pang grupo, ay nagtaguyod ng isang fund-raising activity para sa Yolanda victims sa kanilang lugar. Ang fund-raising activity ay ginawa sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga t-shirt na ginamit ng mga sumali sa walkathon event na kanilang inorganisa. Ilan sa mga grupong tumulong para mangyari ang fund raising activity ay ang Philippine Charities Foundation, University of Santo Tomas Nursing Association of Florida, International Nurses Association of America, Filipino American Association of Florida, at ang Philippine Basketball Association of South Florida Inc.

-30-

 

Comments are closed.