“Failon Ngayon” gives an early Christmas treat to senior women of G.R.A.C.E.S.

 

Abandoned grandmas get senior-friendly home

Christmas came early for the abandoned grandmothers staying at the Golden Reception and Action Center for the Elderly and other Special Cases or G.R.A.C.E.S. “Failon Ngayon,” which is celebrating its eight year this month, spearheaded a renovation project that has now given them a more livable and comfortable home, complete with appliances and facilities that will make each day more beautiful for them.

 

In last Saturday’s (October 8) episode of the program, multi-awarded TV and radio anchor Ted Failon gave viewers a peek at the improved Tamundong Ward of G.R.A.C.E.S., where elderly women like Carol Hullar are spending the remaining days of their lives.

 

Carol could not hide her happiness upon seeing their new home. “We are happy because our place is now clean and we can finally have a place to sleep on comfortably,” she said. Another resident added, “Now even if it’s raining, I won’t get wet while I sleep.”

 

Ted first featured G.R.A.C.E.S., which serves as a home for senior citizens found in the streets or have been abandoned by their families, last May. This led to partnerships with organizations and the Department of Social Welfare and Development (DSWD) for a project that will give joy and comfort to its residents, who continue to long for the love of their families.

 

Apart from support for the repairs of the hall, donations in the form of pillows, blankets, hospital beds, and modern wheelchairs also came in. A flat screen TV with an ABS-CBN TVPlus box was also given to provide amusement to the grandmothers. Several volunteer students also helped out in painting the area with happy colors.

 

Ted said with these improvements, they hope to make the elderly women’s lives more bearable and longer.

 

“Everyone here wants to live longer. And I’m sure with this facility, we can help them have a longer life. We thank the grandmothers for the inspiration they have given us,” he said.

 

Joining “Failon Ngayon” in this effort were the DN Steel Group of Companies, Gloria Dy Sun Corporation, Yakult Philippines, Rotary Club North Bay East, United Architects of the Philippines-National, Bayanihan Arkitektura, Davies Paints, and DSWD.

 

“We are glad that we’re able to give back in this way. The renovation and design were excellently done, the hall is well-ventilated and it spreads good vibes. Everything that the elderly needs is now right here at the facility,”  Emmanuel Leyco, DSWD undersecretary said.

 

According to Merly Hervas, House Parent at G.R.A.C.E.S., “This is of great help to us, our elderly will be more comfortable and at the same time we could assist them better and give them a higher level of service they rightfully deserve,” she shared.

 

Meanwhile, “Failon Ngayon” also launched its microsite as part of its eight year celebration. Videos and articles on the program’s features as well as episodes can be found at news.abs-cbn.com/failonngayon. The “Failon Ngayon FYI” section also gives information on how to help out those in need with the help of “Failon Ngayon” and government agencies.

 

Catch the heartfelt anniversary episode of “Failon Ngayon” featuring its early Christmas gift to the women of the G.R.A.C.E.S. on iwantv.com.ph or skyondemand.com.ph.  Stay updated on the current issues in our country on “Failon Ngayon” every Saturday after “I Can See Your Voice” on ABS-CBN. For more information, visit news.abs-cbn.com/failonngayon and follow@Failon_Ngayon on Facebook and Twitter.  For those who want to extend their assistance to G.R.A.C.E.S., please call 02-929-1187 or email them at graces.NCR@gmail.com.

 

 

 

 

Tirahan ng mga lola, pinaayos at pinaganda

“FAILON NGAYON,” MAY MAAGANG PAMASKO SA MGA INABANDONANG LOLA

 

Nakadama ng pagmamahal at kalinga ng kapamilya ang mga lola sa Golden Reception and Action Center for the Elderly and other Special Cases o G.R.A.C.E.S., matapos ipaayos at punuin ng bagong kagamitan ng “Failon Ngayon” ang kanilang tinitirhan kaugnay ng ika-walong anibersaryo ng programa sa ABS-CBN.

 

Noong Sabado (Oktubre 8), napanood kung papaano ginawang tunay na tahanan ng “Failon Ngayon” at ng mga kasama nitong organisyasyon ang Tamundong Ward sa G.R.A.C.E.S. na labis na nagpasaya sa mga matatandang naninirahan doon at nangungulila sa pamilya.

 

Sabi ng isang lola doon na si Carol Hullar, “Masaya dahil malinis at may mahihigaan na kami.” Dagdag pa ng isang lola, “Ngayon, umulan man o bumagyo. Hindi na ako mababasa sa higaan ko.”

 

Unang binisita ng “Failon Ngayon” noong Mayo ang pasilidad, na siyang kumukupkop sa mga matatandang palaboy-laboy na lang sa kalye o inabandona ng kanilang mga kamag-anak. Doon nakita ang kanilang kalagayan kaya naman agad nakipagunayan ang programa sa pangunguna ng anchor na si Ted Failon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

 

Dito na nga bumuhos ang kooperasyon mula sa iba’t-ibang grupo na nag-resulta sa pagpapaayos ng Tamundong Ward na mas komportableng tirhan para sa matatanda ngayon. Mayroon ding nagbigay ng mga kama, modernong wheelchair, at malalambot na unan at kumot. Para naman maaliw ang mga lola, nag-iwan din sila ng flat screen na TV na may ABS-CBN TVPlus. Tumulong din ang ilang estudyante upang pinturahan ng makulay ang lugar.

 

Ani Ted, mas tumagal pa sana sa mundo ang mga lola roon sa kanilang pinagandang tahanan. “Lahat po ng nandito ngayon ay nais na humaba ang buhay. And I’m sure with this facilty, matutulungan po natin sila na humaba ang kanilang buhay. Thank you sa ating mga inspirasyon ngayon dito,” sabi niya.

 

Nagpasalamat din ang DSWD sa proyektong pinangunahan ng “Failon Ngayon” kaakibat ang DN Steel Group of Companies, Gloria Dy Sun Corporation, Yakult Philippines, Rotary Club North Bay East, United Architects of the Philippines-National, Bayanihan Arkitektura, at Davies Paints.

 

“Kami po ay natutuwa dahil nakakapagbigay tayo ng ganito. Maganda ang pagkaka-design. Maganda ang airflow. Maaliwalas ang looban. Kumbaga lahat ng mga pangangailangan ng mga naninirahan sa ating proyektong ito ay naroroon na,” ani Emmanuel Leyco, undersecretary ng DSWD.

 

Sabi pa ni Merly Hervas, House Parent sa G.R.A.C.E.S., “Malaking tulong po ito sa amin, magiging komportable sila, ganun din naman po kami…mas mabibigay na po namin ang mataas na kalidad ng serbisyo sa kanila,” aniya.

 

Samantala, naglunsad din ng microsite ang “Failon Ngayon” bilang bahagi pa rin ng selebrasyon nito ng ika-walong anibersaryo. Matatagpuan sa news.abs-cbn.com/failonngayon ang mga bidyo at artikulo kaugnay ng mga tinalakay na isyu sa programa. Sa seksyong “Failon Ngayon FYI,” makikita naman ang impormasyon kung paano makatulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng “Failon Ngayon” at mga ahensya sa gobyerno.

 

Maaari pang mapanood ang nakakaantig na anniversary episode ng “Failon Ngayon” tampok ang kanilang maagang pamasko sa mga lola ng G.R.A.C.E.S. sa iwantv.com.ph o skyondemand.com.ph. Manatiling may pakialam sa mga isyu ng bayan sa pagtutok sa programa tuwing Sabado pagkatapos ng “I Can See Your Voice” sa ABS-CBN. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa news.abs-cbn.com/failonngayon at sundan ang @Failon_Ngayon sa Facebook at Twitter. Para sa mga nais tumulong sa G.R.A.C.E.S., maaaring tumawag sa 02-929-1187 o mag-email sa graces.NCR@gmail.com.

Comments are closed.