Fresh K-drama kick off the new year on Jeepney TV

“Warm and Cozy,” “Oh! My Lady,” and “Orange Marmalade” bring romance on cable TV

 

Jumpstart the new year with stories of unexpected romance as Korean romcom series “Warm and Cozy” and “Oh My Lady,” both airing for the first time in the Philippines, and vampire-human fantasy series “Orange Marmalade” premiere on Jeepney TV this January.

“Warm and Cozy” is a breath of fresh air as the 2015 series features the beautiful Jeju Island and a story of chance meeting and romance. After losing her job, house, and boyfriend, hardworking Lee Jung-joo (Kang So-Ra) sets off to start a new life and bumps into former acquaintance, the laidback romantic Baek Gun-woo (Yoo Yeon-Seok).

Gun-woo is chef and owner of the restaurant “Warm and Cozy,” which he opened just because his crush lives within the vicinity. There, he takes Jung-joo in, and the two eventually fall in love.

 

Meanwhile, “Orange Marmalade,” which will premiere on January 22 (Monday) is based on the webtoon of the same name and is set in a world where humans and vampires coexist, though the latter are still being feared and considered outcasts. In this series, popular school boy Jae-Min (Yeo Jin-Goo) falls in love and chases after mysterious transfer student Baek Ma-Ri (Seol Hyun).

Jae-Min soon finds out that the socially withdrawn girl that he likes is a driven-away vampire—part of the kind he has long hated. Will Baek Ma-Ri’s secret push him away? Or will the loathing boy tame to care for her no matter what?

 

Viewers can also catch, “Oh! My Lady” on Jeepney TV this month. Starring Chae Rim and Choi Siwon, it is about a celebrity who finds himself living with his manager, a woman trying to earn money to get custody of her child, and with him he will find new love.

 

Catch “Warm and Cozy” at 6:30pm every Saturday; “Oh! My Lady” Mondays thru Thursdays at 9pm; and “Orange Marmalade,” Mondays thru Fridays, 11:20pm starting January 22 (Monday). Jeepney TV is available on SKYcable channel 9, Destiny Cable on Analog 41 and Digital 9. For updates, like the Jeepney TV page on Facebook (www.facebook.com/JeepneyTV) or visit www.jeepneytv.ph.

 

 

“Warm And Cozy,” “Orange Marmalade,” at “Oh! My Lady,” tampok sa Jeepney TV

MGA BAGONG K-DRAMA, BONGGANG PASABOG NG JEEPNEY TV NGAYONG ENERO

 

Tatlong Korean drama tungkol sa pag-ibig na hindi inaasahan ang pasabog ng Jeepney TV ngayong bagong taon sa unang pagpapalabas sa bansa ng mga Koreanovelang “Warm and Cozy” at “Oh! My Lady” kasama na rin ang unang beses nitong pag-ere ng “Orange Marmalade” ngayong Enero.

 

Maglakbay sa Jeju Island sa “Warm and Cozy” kung saan tampok ang kwento ni Lee Jung-joo (Kang So-Ra) na matapos mawalan ng trabaho, bahay, at nobyo ay nais magsimula ng bagong buhay. Sa Jeju Island niya makikita ang romantikong si Baek Gun-woo (Yoo Yeon-Seok) na kanyang nakilala ilang taon na ang nakalipas.

 

Si Gun-woo ay chef at may-ari ng “Warm and Cozy” restaurant na kanyang itinayo dahil nakatira malapit dito ang kanyang crush. Dito naman niya kukupkupin si Jung-joo upang matulungan, at haharapin ng dalawa ang pag-ibig na hindi inaasahan.

 

Samantala, base sa webtoon na may parehong titulo ang K-drama na “Orange Marmalade” na ipapalabas na simula Enero 22 (Lunes). Dito namumuhay ang mga tao kasama ang mga bampira nang matiwasay, bagamat patuloy pa ring kinukutya ang mga bampira. Mahuhulog at pipiliting suyuin ni Jae-Min (Yeo Jin-Goo), isang sikat na mag-aaral, ang misteryosong transfer student na si Baek Ma-Ri (Seol Hyun).

 

Lingid sa kanyang kaalaman, ang babaeng pinupusuan ay isang pinalayas na bampira—parte ng lahi na kanyang matagal nang kinamumuhian. Tatalikuran kaya niya ito o ipagpapatuloy na tanggapin ang babae nang buong-buo?

 

Tampok rin ang “Oh! My Lady” sa Jeepney TV ngayong buwan. Tungkol ang kwento nito sa isang artista na pinatuloy sa tirahan ang kanyang manager, ang 35-anyos na ina na nagnanais makaipon upang makuha ang kustodiya ng kanyang anak.

 

Panoorin ang “Warm and Cozy,” tuwing Sabado, 6:30pm; ang “Oh! My Lady” Lunes hanggang Huwebes, 9pm; at ang “Orange Marmalade,” 11:20pm Lunes hanggang Biyernes, simula Enero 22 (Lunes). Mapapanood ang Jeepney TV sa SkyCable channel 9, Destiny Cable Analog 41 at Digital 9. Para sa karagdagang updates, i-like ang Jeepney TV sa Facebook (facebook.com/Jeepney TV) o bisitahin ang www.jeepneytv.ph.

Comments are closed.