Korean fantasy thiller “Black” preems on ABS-CBN

Love takes a new color in primetime as the much-awaited Korean fantasy thriller “Black” premieres on ABS-CBN this Monday (Jan 8).

Topbilled by Korean stars Song Seung-heon from “When a Man Falls in Love” and Go Ara from “Hwarang,” “Black” features the intertwined stories of Sarah, a woman who can foresee death; Marlon, a detective determined to save and protect lives; and 444, a grim reaper, and how they get enmeshed in matters of life and death.

Sarah has always known that she is special. She has the ability to see the shadow of death as it lurks near the soul it is about to claim, and can even see how the person will die.

One day, she crosses paths with detective Marlon Han, who discovers her special gift. Marlon offers her a partnership so that they can put her ability to good use and save people from the brink of death, which the latter agrees to.

Meanwhile, in a parallel universe, a grim reaper escapes and turns into a fugitive, hiding inside a mortal’s body. In their world, grim reapers can inhabit a human’s body shortly after it died.

Determined to bring his buddy and partner back, grim reaper 444 possesses the body of a person who just died after being killed— detective Marlon.

A mysterious and exciting journey begins for 444 in the mortal world that opens doors to his forgotten past and even opens his heart to one woman who will captivate it, Sarah.

How will 444 accomplish his mission as detective Marlon? What will happen to him once he falls for a mortal, which is a serious violation in the grim reaper world? Will Sarah fall for him as well? Will 444 also figure out who killed detective Marlon?

Don’t miss the premiere of the newest Asianovela “Black” on the first and true home of Asianovelas, ABS-CBN beginning Monday (Jan 8) after “The Good Son.” For updates, like https://www.facebook.com/abscbnkapamilyanovelas/ on Facebook or follow @KapamilyaNovela on Twitter. You can also watch past episodes of the program via www.iWanTV.com.ph.

 

KOREAN FANTASY THRILLER NA “BLACK,” BABAGUHIN ANG KULAY NG PAG-IBIG SA PRIMETIME

 

Itim ang bagong kulay ng pag-ibig sa primetime sa pagsisimula ng Korean fantasy thriller na “Black” ngayong Lunes (Jan 8) sa first and true home of Asianovelas, ABS-CBN.

Tampok ang Korean stars na sina Song Seung-heon ng “When a Man Falls in Love” at Go Ara ng kakatapos lang na “Hwarang,” sundan sa “Black” kung paano magsasalasala ang mga buhay nina Sarah, isang babaeng nakakakita ng nagbabadyang kamatayan ng tao; si Marlon, isang detective na nais magapi ang kasamaan at mabawasan ang kapahamakan; at si 444, isang grim reaper o taga-sundo ng mga kaluluwang mamamatay na.

Noon pa man ay alam na ni Sarah na iba siya sa karaniwang nilalang. Nagagawa niya kasing makita ang anino ng kamatayan sa likod ng mga taong bilang na ang oras sa mundo. Nakikita niya rin kung paano mamamatay ang isang tao oras na mahawakan niya ang aninong iyon.

Isang araw ay magkukrus ang landas nila ni detective Marlon Han at matutuklasan nito ang kanyang tinatagong kakayahan. Aalukin siya nito na makipagtulungan sa kanya nang sa gayon ay masagip nila ang mga buhay sa bingit ng kamatayan.

Samantala, sa kabilang mundo ay tumakas naman ang kasangga ni 444 na isa ring grim reaper at sumapi sa katawan ng isang mortal. Ang mga grim reaper kasi ay maaring kunin ang katawan ng isang mortal na kamamatay lang.

Sa kagustuhang maibalik ang ka-partner sa kanilang mundo, sasapi si 444 sa katawan ng isang taong naging biktima pa lang ng pagpaslang— si detective Marlon.

Dito na mag-uumpisa ang kanyang naiibang paglalakbay sa mundo ng mga mortal na hindi lang magbubukas ng mga natatagong lihim sa kanyang nakaraan, kung hindi magbubukas din ng kanyang puso sa natatanging babaeng bibihag nito— si Sarah.

Paano nga ba haharapin ni 444 ang mga hamon sa katauhan ni detective Marlon? Ano ang kahihinatnan ng kanyang pag-ibig sa isang mortal na isang matinding paglabag sa batas nilang mga grim reaper? Umibig naman kaya sa kanya si Sarah? Matuklasan niya rin kaya kung bakit pinatay si detective Marlon?

Huwag palalampasin ang pinakabagong Asianovela na “Black” simula ngayong Lunes (Jan 8) pagkatapos ng “The Good Son” sa first and true home of Asianovelas, ABS-CBN. Para sa updates, i-like ang https://www.facebook.com/abscbnkapamilyanovelas/ sa Facebook o i-follow ang @KapamilyaNovela sa Twitter. Maari ring panoorin ang past episodes ng programa via www.iWanTV.com.ph.

 

Comments are closed.