SKYBIZ MAY BAGONG HANDOG

SKYBIZ MAY BAGONG HANDOG 

Naglabas ang SKYBIZ, ang brand ng SKY Cable para sa mga negosy, ng Homebiz 1899, ang bagong produkto para sa mga maliliit at mga home-based na business.

Sa pamamagitan nito, may access ang negosyante sa mabilis na internet connection na kayang umabot sa 10 MBPS.

“Ginawa ng SKY ang Homebiz 1899 ito para matugunan ang mga kakaibang kailangan ng mga maliliit na negosyo. Ang internet connection ay mabilis, pang-negosyo, at may mas dedikadong internet ratio kaysa sa mga residential plan kaya mas maraming nakalaan na internet capacity para sa negosyo,” ani de Guzman.

Sa bilis na 10 MBPS, maaaring mag-video meetings at mag-update ng sales at inventory sa isang online database ng mabilis ang mga negosyante. Mas madali na ring makakapag-konsulta ang mga home-based professionals gaya ng mga mompreneurs, consultants, at work-at-home staff. Mabilis na ring makaka-update ang mga bloggers at online sellers ng kanilang mga sites at sa kung ano ang trending.

Walang limit sa data kaya hindi na kailangang mag-alala na mapuputol and internet connection. Ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy lang ang pag-download at pag-upload ng posts. Magagamit rin ang unlimited na data para sa pag gamit ng mga apps na makakatulong sa negosyo.

Kasama sa plan ang magdamagang tech support para sumagot sa anumang katanungan at magbigay ng tulong anumang oras.

Ang kasamang libreng cable subscription ay magagamit para sa pagtutok sa mga balita o kaya ay para sa pag-relax matapos ang mahabang araw ng pagta-trabaho.

Tumawag sa 449-9336 o kaya ay magpunta sa www.skybiz.com.ph para sa karagdagang impormasyon o para mag-subscribe sa SKYBIZ Microbiz plan Homebiz 1899.

-30-

 

 

 

SKYBIZ LAUNCHES PLAN FOR HOME-BASED BUSINESSES

SKYBIZ, the enterprise solutions arms of SKY, has launched Homebiz 1899, a new broadband plan that aims to address the broadband needs of home-based businesses or start-ups.

“We are excited about this product as it is specially created for the home-base business segment. This is a growing sector that can further be boosted with the right digital connectivity, enablers, and support,” Rina de Guzman, SKYBIZ MSME Business Unit Head said.

Through the new plan, online buyers and sellers, freelance and virtual workers, and other home-based services will have access to business grade broadband with speeds of up to 10 MBPS.

“With this new product offering, SKY aims to serve the special need of the home-based start-up and micro entrepreneurs beyond basic connectivity. Our fast business grade broadband offer has a better committed internet ratio versus standard residential plans, which means more bandwidth for business use,” de Guzman said.

At 10 MBPS, activities such as online collaboration and meetings via teleconferences become possible. Home-based professionals like consultants, mompreneurs, and work-at-home staff can do remote consultations and update, easily. Tastemakers, bloggers, and online sellers will be able to stay on top of the trend with fast internet.

It offers no data cap so users need not worry about getting cut abruptly, also making posting and sharing online more seamless and sustainable. The unlimited data also allows business owners to download productivity tools to help keep them and the business on track, and exchange files and information with suppliers.

An added offering is a proper 24/7 tech support to assure business owners that they have someone to contact for service concerns, any time of the day.

HomeBiz also comes with a free cable subscription. It can be used to monitor market news and trends or to enjoy the latest episodes of the hottest shows while taking a break from running a business.

Call 449- 9336 or visit www.skybiz.com.ph for more information or to subscribe to the SKYBIZ MicroBiz plan HomeBiz 1899.

-30-

Comments are closed.