TV PATROL VISAYAS CELEBRATES 24TH YEAR THROUGH COASTAL CLEAN UP AND TREE PLANTING

More than a hundred volunteers actively participated in the coastal clean-up and tree planting activities held last weekend, in celebration of the 24th anniversary of TV Patrol Central Visayas.

In continuing its fervent commitment to help protect and preserve the environment, TV Patrol Central Visayas personalities, together with volunteers from the local government, Coast Guard Auxilliary, Philippine Navy and Cebu City RAPID, collectively cleaned and removed the pile of garbage that were left by the tropical storm Gener along the shores of Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City.

Also, diver volunteers retrieved sackfuls of trash under the sea. These trashes such as bottles, used clothing, and cans were litters coming from small boats and commercial ships.

The volunteers hoped that the locals residing near coastal areas will be committed to protecting their coastal and underwater environment since it is their main source of livelihood.

On the other hand, almost a thousand of mahogany and jackfruit seedlings were planted in Sitio Cantipla, Barangay Tabunan with the help of the students from the University of Cebu, and of volunteers from the Alliance of Concerned Texters and other organizations during the tree planting activity last Saturday.

The tree planting activity is a sustainable activity done in order to create a long-term improvement to the environment. TV Patrol Central Visayas main anchor Leo Lastimosa assured that the site will be revisited after six months to monitor the growth of the seedlings and replace the ones that have wilted.

-30-

SELEBRASYON NG IKA-24 TAON NG TV PATROL VISAYAS, IDINAAN SA ISANG CLEAN UP AT TREE PLANTING

Daan-daang mga volunteers ang nagsama-sama para sa isang coastal clean-up at tree planting activity na inilunsad noong nakaraang linggo sa pagdiriwang ng ika-24 anibersayo ng TV Patrol Central Visayas.

Sa patuloy na pagprotekta sa kalikasan, pinangunahan ng mga personalidad ng TV Patrol Central Visayas, kasama ang iba pang volunteers mula sa local na pamahalaan, Coast Guard Auxillary, Philippine Navy, Cebu City RAPID, ang paglilinis at pagtatanggal ng mga basura sa dalampasigan ng Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City na iniwan ng bagyong ‘Gener’.

Dagdag pa rito, maraming diver volunteers ang sumisid sa dagat upang kunin ang mga basura sa ilalim. Ang mga basurang tulad ng mga bote at lata ay pinaniniwalaang nanggaling sa mga maliliit na bangka at mga barko.

Umaasa ang mga volunteers na magiging panatag na rin ng mga nakatira sa dalampasigan at ipagpapatuloy nila ang pangangalaga sa coastal at underwater environment na siyang pangunahing pinagmumulan ng hanapbuhay sa lugar.

Sa kabilang dako naman, mahigit-kumulang isang libong mahogany at binhi ng langka ang itinanim sa Sitio Cantipla, Barangay Tabunan sa tulong ng mga mag-aaral mula sa Universty of Cebu, at ilang mga volunteers mula sa Alliance of Concerned Texters at iba pang organisasyon.

Ang nasabing tree planting activity at isang sustainable activity na isinagawa upang magkaroon ng long-term improvement ang ating kapaligiran. Sinigurado ni TV Patrol Central Visayas main anchor Leo Lastimosa na palagiang bibisitahin ang mga itinanim upang mabantay ang paglaki nito.

-30-

Comments are closed.